JAROMÍR NOHAVICA

o něm |novinky |koncerty |diskografie |další tvorba |kontakt

LEGENDA O SV. VÁCLAVOVI ( 1982 )


       Kdybych měl upřímně odpovědět na otázku, jak vnímám své češství, zda skrze sdílení stejného prostoru či spíše stejných dějin se svými předky a se svými potomky, přiznal bych se, že jsem Čechem zejména skrze český jazyk, kterým mluví ta hrstka Slovanů ztracená v kotlině uprostřed Evropy už více než tisíc let. Jazyk ovšem vnímám nikoliv jen jako technický prostředek k dorozumění v globalizovaném světě, (k čemuž by mi ostatně lépe posloužilo novodobé esperanto, tedy angličtina), ale svůj rodný jazyk si nesu jako křehký koš plný emocí velké literatury i poezie, příběhů dědů i pradědů, koš každodenních esmesek a skandování na fotbale, vyznání lásky i čtení pohádek, můj jazyk je obložená mísa anonymních dopisů i krásného zpívání po sklípcích a hospodách, nápisů na záchodech i nelaskavého plísnění policistů, český jazyk je pro mne oceánem, v němž pospolu plujeme a držíme se na hladině, čeština je mi tím, čemu rozumím nikoli skrze význam slov, ale skrze dech slov, moje mateřština je mi krajinou s hlubokým podložím oněch tisíce sdílených let, trampot, radostí, nízkostí i vzletů.

Jsem Čechem s Čechy skrze českou řeč.

Nevěřím v světoobčanství. Hymnu lze mít v srdci jen jednu. Řekni mi, kterou zpíváš, a já ti řeknu, kdo jsi.

Těchto pár patetických řádků  jsem sepsal více než 25 let po vzniku písně Legenda o svatém Václavovi. Tehdy, v roce 1982, jsem ji skládal s pohledem upřeným k úsvitu českých dějin. Bez vedlejších motivů. K písni samotné není celkem co dodat. Snad jen to, že ji hrávám zřídka. Je totiž dlouhá a koncerty krátké.

 
Moravské folkové léto 1982, Ostrava
© Jaromír Nohavica

Poznámka v žákovské knížce Jarka - třeťáka, 1962
© Jaromír Nohavica
 
Legenda o sv. Václavovi
z koncertního turné Pod širým nebem 2006
Jindřichův Hradec, 21.8.2006, 5:50 min, mp3 - 9,62 MB
(audio verze je dostupná na stránkách k turné)
kamera: Tomáš Linhart, © Jaromír Nohavica
 

 

Legenda o sv. Václavovi
25.1.1984, Praha, klub Na Petynce  5:46 min, mp3 - 6,77 MB
 

  Legenda o sv. Václavovi - ukázka nehrané poslední sloky
Koncert před sochou - Valašské Meziříčí, nedatováno, pravděpod. 2. pol. 80.let
1:03 min, mp3 - 0,99 MB


Sto dvacet párů volů
jede do Němec
kýrilijé kýrilijá
hřivny stříbra k tomu
co za divná věc
kýrilijé kýrilijá
Václav český kníže
k nebi zdvíhá dlaň
kýrilijé kýrilijá
ve znamení kříže
Němcům platí daň
kýrilijé kýrilijá

Sláva ti sláva ti
vévodo náš
buď pozdraven
ty kdo v péči nás máš

Je německá říše
mocnější než meč
kýrilijé kýrilijá
Václave buď tiše
modli se a kleč
kýrilijé kýrilijá
pokornou svou hlavu
sehni k ramenům
kýrilijé kýrilijá
nevěř Boleslavu
bratru krutému
kýrilijé kýrilijá

Sláva ti sláva ti...

Drahomíra matka
klne na syna
kýrilijé kýrilijá
zlý osud ji potkal
vyhnána byla
kýrilijé kýrilijá
jde za Boleslavem
mladším svým synem
kýrilijé kýrilijá
přichystati slovem
plány zločinné
kýrilijé kýrilijá

Sláva ti sláva ti...

Na svatého Kosmy
v září to bylo
kýrilijé kýrilijá
v den dvacátý osmý
slunce svítilo
kýrilijé kýrilijá
Václav bratrem pozván
na hostinu jest
kýrilijé kýrilijá
chystá se věc hrozná
krve bude téct
kýrilijé kýrilijá

Sláva ti sláva ti...

Hodovali pili
Boleslav měl řeč
kýrilijé kýrilijá
Václave můj milý
pozdvihni náš meč
kýrilijé kýrilijá
na německou říši
táhni v čele vojsk
kýrilijé kýrilijá
Václav sedí tiše
neláká ho boj
kýrilijé kýrilijá


Sláva ti sláva ti...

Už se nebe bělá
Václav na mši jde
kýrilijé kýrilijá
u vrat do kostela
vidí tváře zlé
kýrilijé kýrilijá
už Václava bodli
už se rodí báj
kýrilijé kýrilijá
kněz Chrastěj se modlí
Sancti Venceslai
kýrilijé kýrilijá

Sláva ti sláva ti...

Boleslav je králem
v knížectví českém
kýrilijé kýrilijá
v čele vojska táhne
na německou zem
kýrilijé kýrilijá
s císařem německým
čtrnáct let se bil
kýrilijé kýrilijá
po letech čtrnácti
meč svůj zahodil
kýrilijé kýrilijá

Sláva ti sláva ti...

Sto dvacet párů volů
zas jede do Němec
kýrilijé kýrilijá
hřivny stříbra k tomu
co za divná věc
kýrilijé kýrilijá
Boleslav ach kníže
k nebi zdvíhá dlaň
kýrilijé kýrilijá
ve znamení kříže
Němcům platí daň
kýrilijé kýrilijá

Sláva ti sláva ti...

Teče voda v Labi
podél kostela
kýrilijé kýrilijá
bratr bratra zabil
jak Kain Ábela
kýrilijé kýrilijá
kdo z těch dvou je v nebi
a kdo v pekle je
kýrilijé kýrilijá
já tam tehdy nebyl
a nic se neděje
kýrilijé kýrilijá
 

Sláva ti sláva ti...


vlastní texty
archiv pod lupou

překladatelé
překlady textů
       polské
       anglické
       německé
       italské
       chorvatské
      
maďarské
       esperanto
divadelní hry
opera
muzikál
bás

próza
písničkový blog
 

domů
mapa webu