JAROMÍR NOHAVICA

o něm |novinky |koncerty |diskografie |další tvorba |kontakt


TVORBA - LIBRETA
 

W.A. MOZART: COSI FAN TUTTE

 

PRVNÍ DĚJSTVÍ

 

N.1.

TERZETTO

La mia Dorabella /TO MÁ KRÁSNÁ DORKA  

                              

ONDRA:

 

To má krásná Dorka

Je věrnosti vzor

Že ráda má jen mě

Lze psát na prapor
 

KUBA:

 

Taktéž moje Líza

Je krásná i ctná

A klíč k její kráse

Ten mám pouze já
 

DOKTOR:

To vážení páni
Je jen vaše zdání
Neb já coby kmet
Lépe znám ženský svět
 

OND/KUB:

No pr
Ne tak hr
Co jste řek to je hanba
A máte-li čest v těle taste svůj meč
 

DOKTOR: Já nejsem typ Ramba
 
OND/KUB:

A z larga je samba

Tak mluvte co víte

Jináč uvidíte

Jak moc zaplatíte

Za svou drzou řeč
 

DOKTOR: Jak bláznivé přání
 
OND/KUB:

Už dost vymlouvání

Kdo drze

Lže v mlze

Ten umírá zhrzen

Muž moudrý ten pravdu chce znát
 

DOKTOR:

Kdo zví to

Co skryto

Bit bude jak žito

Jen blázen ten pravdu chce znát

 

 

N.2.

TERZETTO

E la fede delle femmine /ŽENSKÁ VĚRNOST  

                              

DOKTOR:

 

Ženská věrnost milé děti

Je jako himalajský yetti

Všichni říkají že tu je

Že existuje

Jenže kde je

Neznámé je
 

ONDRA:  To se netýká mé Dorky
 
KUBA: To se netýká mé Lízy
 
DOKTOR

Ale týká ale týká

Tak to říká genetika

Tak to bylo tak to je

 

          

N.3.

TERZETTO

Una bella serenata /NEJKRÁSNĚJŠÍ SERENÁDA

                              

ONDRA:

Nejkrásnější serenáda

Už se pro mou lásku skládá
 

KUBA:

Už se stáčí vzácná vína

Pugét růží vážou nám
 

DOKTOR:

A co já ?

Též budu pozván ?
 

OND/KUB: To si pište doktore
 
VŠICHNI:

Vzhůru číše pozvedáme

Věrné lásce na počest

 

 

N.4.

DUETTO

Ah, guarda / TA ÚSTA TAK SVůDNÁ

                              

LÍZA:

Ta ústa tak svůdná

A vášnivě cudná

Zázrak

Zázrak

No pověz má sestro

Což může být na světě

Kdes krásnější tvář


 

DORKA:

To chřípí a šíje

On k zulíbání je

Jak sálá mu z očí ta síla zář
 

LÍZA:

S tou něhou a vášní
Tak strašní !
Krásně zvláštní
 

DORKA

S tou něhou a vášní

Tak strašní

Krásně zvláštní
 

LÍZA: Jak šťastná ach já jsem
 
DORKA: Jak šťastná ach já jsem
 
LI / DO:

Amore buď se mnou

Drž rukou mě jemnou

Amore můj milý

ať síly dost mám

 

 

N.5.

ARIA

Vorrei dir / JE TO HrůZA

                              

DOKTOR:

Je to hrůza Je to hrůza Je to běs

Katastrofa až do nebes

Zajíkám se nemám dech

Jak jsem běžel po schodech

Pámbů s námi a zlé pryč

Zdálky slyším práskat bič

Chtěl bych křičet avšak láme se mi hlas

Ach jak líto je mi vás

Mně líto vás
 

 

 

 

N.6.

QUINTETTO

Sento , o Dio / JDU A PLÁČU

                              

KUBA:

Jdu a pláču

Slz proud mě smáčí

Břeskný marš mi tambor hraje
 

ONDRA:

Žal a bolest

Se mnou kráčí

Život můj se hroutí v suť

 

DOKTOR:

Hlavy vzhůru chrabří rekové
Pouze zbabělec se leká
 

DOR/LÍZ:

Chladný pot mi z čela stéká

Teď když vím už co mě čeká

Mrtvá více nežli živá

Co mi zbývá Co teď zbývá

Jen prosba tklivá

Milý můj odvážný buď

Rázně meč svůj v mou vraz hruď
 

OND/KUB:

Lásko moje

Odcházím v boje

Vrátím li se sám bůh suď
 

DORKA: Jak to bolí jak to studí
 
LÍZA: Srdce rvu si rukou z hrudi
 
DORKA: Už mi chybí slzy k pláči
 
LÍZA: Než být sama zhynu radši
 
ONDRA: Co jsem říkal
 
KUBA: Tu to máte
 
DOKTOR:

Ale chlapci

Počkejme si
 

VŠICHNI:

Trápením osud zkouší nás co snesem

Kříž svůj nesem

Těžký kříž svůj mlčky nesem

Čí to vinou Že nám sny hynou

Že už zbývá nám jen pláč

 

 

N.7.

DUETTINO

Al fato dan legg / BUĎ MÁ LÁSKO SBOHEM

                              

ONDRA

/KUBA:

Buď má lásko sbohem

Už zvon v dálce klinká

Teď v soužení mnohém

Budem žít ve vzpomínkách

Teď v soužení mnohém

Ty zde a já tam


Můj miláčku sladký
Já vrátím se zpátky
Až přejdou zlé pátky
Štěstí vrátí se k nám
 

 

 

N.8.

CORO

Bella vita militar / KRÁSNÝ ŽIVOT VOJÁKA

                              

SBOR:

Krásný život vojáka
Dneska tady zítra jinde
Cestou otců věrný syn jde
Nad hlavou má oblaka

Trubky troubí písně do kroku
Hlavně děl se v slunci blýští

Na prsou se skví šrámy z útoků

Od cizího žoldáka
Krásný život vojáka

 

N.9.

QUINTETTO AND CORO

Di scrivermi / A PIŠ MI

                              

LÍZA:

A piš mi jak to půjde
Jen piš a dvakrát denně
Věrný mi zůstaň a piš
 

DORKA: A nezapomeň na svou malou Dorinku
 
ONDRA: No jistě jak jinak
 
KUBA: To víš že jo Lásko jistě
 
DOKTOR: Já smíchem asi puknu
 
VŠICHNI:

Adio

Stín příštích dní se nad mým srdcem snáší

SBOR:

Krásný život vojáka

Dneska tady zítra jinde
Cestou otců věrný syn jde
Nad hlavou má oblaka


Trubky troubí písně do kroku
Hlavně děl se v slunci blýští

Na prsou se skví šrámy z útoků
Od cizího žoldáka

 

 

           

N.10.

TERZETTINO

Soave sia il vento / FOUKEJ VÁNKU MILÝ  

                              

LÍZA

DORKA

DOKTOR

 

Foukej vánku milý

Ať dojdou šťastně k cíli

Nechť proudem vln hnáni

Najdou požehnání

Ať bůh je chrání
 

DOKTOR :

Jak vidno hercem moh bych být

A skvělým

Teď ale rychle na smluvené místo

Kde mě čekají ti dva

Budou mít to co chtěli

Tím lépe pro mě

Že vyhraju je jisto

Tolik peněz

Sto tisíc už je v domě

Spousta maškarády

A nebetyčné frašky

Sami ze sebe udělají šašky

Komici ve vojenském

Ó můj ty bože

Jen blázínek se sází kvůli ženské

 

Jen blázen zkouší písek na poušti spočítat

Blázen si troufá vítr chytat do síta

Jen blázen dí že věrnost je v ženě ukryta

 

 

N.11.

ARIA

Smanie implacabili / JSEM VÁŠNÍ SPÁLENÁ

                              

DORKA:

 

Jsem vášní spálená

Touha mě drásá

Fúrie šílená

Nade mnou jásá

Kde moje spása ?

Kdo vzal mi smích

Jenž můj byl štít ?

 

A způlky mrtva jsem

A způlky živá

Bolestným dvojhlasem

Mé srdce zpívá

Já nechci dál tak žít

 

 

N.12.

ARIA

Di pasta simile / VŠICHNI JSOU STEJNÍ A JEDEN JAK DRUHÝ

                              

RůŽENA

 

Věrný a chlap?
Věrný vojcl?
No to je teda fór !
Věrný a chlap – no to je teda fór

Věrný vojcl – no nejseš ty magor.

To je fór.

fór  na fór.

Jen mi nevěšte bulíky na nos.

 

Všichni jsou stejní a jeden jak druhý.

Pijou a rvou se

A dělají dluhy¨

Naparujou se

A není z nich nic

 

Dělají ťuťuťu

Splétají sítě

Jak mouchu sní tě

Mé bezbranné dítě

Všichni jsou stejní co říci víc

 

Písničku ohranou

Do ucha lžou ti

A když tě dostanou

Pryč utečou ti

Balónek z pouti

je ten jejich cit

když vítr foukne chlap nechá tě být

nechá tě být

 

Proč má být míček furt na jejich straně

Jak oni na nás tak my teďka na ně

 

Jenom ať poznají nevěry hněv

Ať žije láska a víno a zpěv

Jdem holky na to ať klokotá krev

 

 

 

N.13.

SESTETTO

Alla bella |Despinetta / JE MI CTÍ ŽE TÍMTO MůŽU  

                              

DOKTOR:

Je mi ctí že tímto můžu

Představiti slečnu Růžu

Její důvtip šarm a krásaK štěstí dopomůžou nám
 

OND/KU:

Díky Vám

Že smíme doufat

V to že se za nás přimluvíte

V to že nám schůzku domluvíteDíky vám Že doufat lze nám
 

RůŽENA

To mě držte

Co za dvojka

To je síla

To je dílo

Kde se tohle narodilo

Kdo to bože může býtDva Skoti Briti

Turci Hobiti
 

DOKTOR Takže dá se říct že líbí
 
RůŽENA

Takže dá se říct že vůbec

Ty dvě tváře to je nářez

Copak s tímhle dá se žít ?
 

OND/KU/DOKT

Zavolejme hurá sláva

Ona nás dva nepoznává

Nemusíme strach už mít
 

RůŽENA

To je síla to je dílo

Kde se tohle urodilo

Briti Skoti HotentotiKdo to bože může být
 

LÍZA/DOR Kde jsi Růžo ? No kde jsi Růžo ?
 
RůŽENA Milostpaní
 
DOKTOR: A teď se ukaž teď je to všechno jen ve tvých rukách
 
LÍZ/DOR:

Kdo tu pustil tyhle pány
Ať jdou ven nebyli zváni

To je skandál

Volej stráž ach stráž ach stráž
Smělost svou si odpykáš
 

OND/KU/RU

Vzácné dámy soucit mějte
Dvěma snílkům šanci dejte

Naslouchajíc
Zmučeni touhou jdou vám o své lásce říct
 

LÍZ/DOR

Zrak mě šálí Sluch mě mámí
Žertovat o lásce s námi

Poplivavše naši čest ?
Kdo ? Kdo ? Kdo si troufl s tím sem vlézt
 

OND/KU/RU

Slitování

vzácné paní
 

LÍ/DOR

Fuj a hanba To je skandál
Chtít mou lásku teď může jen vandal

Cítím jak se mi bouří krev
 

RUZ/DOKT

Lžou či nelžou že by hrály ?

Jak jen jímá  zlost a hněv
 

OND/KU

Jsou tak věrné ve svojí zlobě

Jak je jímá ta zlost a hněv
 

LÍZ/DOR

Lásko má jež v dálce jsi teď
Věrností je pln můj zpěv

 

                  

N.14.

ARIA

Come scoglio / LÁSKA MOJE JE V BOUŘI SKÁLA

                              

LÍZA:

Láska moje je v bouři skála

Bouří bitá však stále stálá

 

Svou víru mám jež sílu dává

Odolávat všem nástrahám

 

Když ty víro s námi jsi tu

Budu stálá dál v svém citu

 

Věrná budu v každé době

Má Lásko tobě

Odolám všem nástrahám

 

Vzácní páni čelem vzad si dejte

Naši věrnost v úctě mějte

Svoje fígle nezkoušejte

Velmi vážně říkám vám

 

 

N.15.

ARIA

Non siate ritrosi / MÉ PůVABNÉ SLEČNY

                              

KUBA

Mé půvabné slečny

Ten příběh je věčný

Je psán v starých knihách

A v nových taktéž

Když muži se pominou

A zblázní se rázem

To vy jste toho příčinou

Že z krále je blázen

teď právem se ptáte

o s tím dělat máte

 

Mé půvabné slečny

Muž bývá tvor vděčný
 

Jen málo mu stačí

Jen hají jen hačí

A už nelumpačí

A domů k vám kvačí

A mete a plete

Zobe z ruky co chcete

Jen halí jen belí

A šťasten je celý

 

Mé půvabné slečny

Vždyť stačí tak málo jen

A šťastný je muž

 

No vlastně

Dva muži

Zde tito
 

 

 

N.16.

TERZETTO

E voi ridete / KDO SE TU SMĚJE  

                              

DOKTOR Kdo se tu směje ?
OND/KU My se tu smějem
 
DOKTOR Něco se děje
 
OND/KU No jéje jéje
 
DOKTOR Příčinu to má ?
 
OND/KU Výhra je doma
 
DOKTOR Proboha ticho ticho ticho ticho
 
OND/KU Bolí mě břicho bolí mě břicho
 
DOKTOR

Řvete jak na lesy

Tak pozor dejte si

Holky to zmerčí

a skončil mač
 

DOKTOR:

Já se snad potento

Možná že nejen to

Ach

Díky doktore ač není zač
 

OND/KU

Pánové momento

Bacha na memento

Po velkém smíchu

Vždy přichází pláč

 

 

N.17.

ARIA

Un aura amorosa / AČ SE MNOU TU NEJSI

                              

ONDRA

Ač se mnou tu nejsi

Ač nevím s kým kde jsi

Když v jívách se stmívá

Já cítím tvůj dech

 

Jsi vodou mé žízni

Jsi láskou i trýzní

Já s tebou jsem svázán

Jak bárka i břeh

 

 

N.18.

FINÁLE  

                              

LÍZ/DOR:

Ó ten krásný sen o štěstí

Trval krátkou chvíli pouze

LÍZA: Smutný úděl musím nésti
 
LÍ Z/DOR:

Smutný úděl je mi souzen

Proč ten krásný lásky sen

Byl tu se mnou chvíli jen ?

 

Hvězdo jediná mezi všemi

Prosím pověz kdy vrátí se mi

Kdy se skončí odloučení

Pověz hvězdo jediná

Kdy můj žal ve smích se změní

Kdy můj žal ve smích se změní
 

OND /KU

Chci umřít umřít umřít

Snad jim to tímto dojde
 

DOKTOR:

Jen pomalu a zvolna

vždyť není všemu konec
 

LÍZ/DOR Hó, co to jsou za výkříky ?
 
OND/ KU Tak nechte mě
 
DOKTOR Mějte rozum
 
OND/KU Tak nechte mně
 
DOKTOR Mějte rozum
 
OND/KU

Jen arzenik jen arzenik
Mě vysvobodí z pout
 

LÍZ/DOR Fakt byl to jed či nebyl ?
 
DOKTOR

Jed strašlivý a řízný
Jen krůpěj zkus a slízni

A už jsi smrti syn
 

LÍZ/DOR

Jak hrůzný čin
Ach bože můj
jak hrůzostrašný čin
 

OND/KU

Na hrobě nápis pište mi

Nešťasten byl zde na zemi

Dejte mi na hrob svíce

Že nechtěla ho více

Že nechtěla ho víc
 

LÍZ/DO

Jak hrůzný čin
Ach bože můj
jak hrůzostrašný čin
 

VŠICHNI

Ztemnělo slunko  jasné

Pohleď jak všechno hasne
Cítím že hynu že dokonám

Pot z tváří mých se lije
A ret mi trne i šíje
A tep nehmatný mám

A ret mi trne i šíje
A tep nehmatný mám
 

DOKTOR

Před majestátem smrti

Ve chvíli srdcervoucí

Pro ty dva na smrt jdoucí
Já soucit žádám váš
 

LÍZ/DOR

Lidi sem lidi kdo jste kde jste
Copak tu nikdo nejste

Ach Růžo ach Růžo
 

RůŽENA Kdo mě volá?
 
LÍZ/DOR Ach Růžo ach Růžo
 
RůŽENA

Co to vidím
Jsou mrtvi nebo živi
Kdo dá mi odpověď
 

DOKTOR

Zoufalí z lásky svojí

Jed silný sobě vzali
A světu sbohem dali
A zmírají tu teď
 

RůŽENA

Jednejme bez otálení
Teď bez pochyb jde o moc

Jim potřebná je pomoc
 

LÍZ/DOR Co dělat řekni nám
 
RůŽENA

Jak zdá se ještě žijí 
Límce jim rozepněte

Košile uvolněte
 

RůŽ/DOKT

A my dva pospíchejme
Doktora vyhledejme
Aby dal jim proijed
Doktora vyhledejme
Aby dal jim protijed
 

LÍZ/DO Je je je je je je je
 
OND/ KU Je je je je je je je
 
LÍZ/DOR Co se to tu teď děje
 
OND/KU No to je legrace
 
LÍZ/DOR

To velmi závažné je
zde končí každá legrace
 

OND/KU

To co se tu teď děje
Je velká legrace
Ach
 

LÍZ/DOR Teď hnula se ta těla
 
LÍZA To je mela
 
DORKA Co chceš dělat ?
 
LÍZA

V těchto chvílích opustit je
To by byla ohavnost
 

DORKA Můžu pot mu utřít z čela ?
 
LÍZA To se v operách tak dělá
 
DORKA Koukni jak mu blednou líce
 
LÍZA Tomu mému ještě více
 
DORKA Pulz má jaký ?
 
LÍZA Slábne mu kvapem
 
DORKA Dýchej dýchej dýchej chlape
 
LÍZA Už jim svíčka dohořívá
 
LÍZ/DOR

Už jim krátká chvilka zbývá
Už má duše smutně zpívá
 

OND/KU

Jak jsou vlídné jak jsou chápající
Jak jim sluší mír a soucit

Pouhý krok je k lásce vroucí
Pouhý krok je k lásce jen
 

LÍZ/DOR

Zmírající
Nešťastníci
Ó co říci ?
Z úst se dere pláč a sten
 

DOKTOR Vítejte doktore do díla směle
 
OND/KU No teda koukněme se na Růženku
 
RůŽENA Salvete amabiles bonae puelae
 
LÍZ/DOR  Patrně doktor odněkud zvenku
 
RůŽENA

Mám čtyři aprobace léta praxe
Jsem jak se říká perspektivní kádr
Ne na holi hadr
Ale doktor věd
 

DOKTOR

Tady teď nejde o to co máte
Tady je práce
Zde tito mládenci
Před chvílí z láhve
Až do dna
Vyaplikovali jed
 

LÍZ/DOR Je ještě šance řekněte hned ?
 
RůŽENA

Šance ta vždycky je
Šance je vždycky
Musíme mysleti

Diagnosticky
A určit co vypili

zda mnoho či málo

jak se to stalo

od A do ZET
 

LÍZ/DOR/ DOK

Normální arzenik
Pane doktore
V aptéce koupený
Pane dokotore
Nahoře černou vinětu měl
 

RůŽENA

Pod mojí péčí
Se mrtvý léčí
A chromý vstává
Bezruký mává
A funebráci
Nemají práci
Volejte sláva
Doktóre náš
 

LÍZ/DOR/DOK Co to má v ruce za divné hejblo ?
 
RůŽENA

Zde tento přístroj darován byl mi doktorem Mesmerem
Německým lékařem
Který byl ovšem českého původu
Po mamince
 

LÍZ/DOR/DOK

Oni se pohnuli pohnuli pohnuli !
Bylo to zřejmé jak údy ohnuli
 

RůŽENA Chyťe je pevně pod úhlem sto
 
LÍZ/DOR Držíme pevně v potřebném úhlu
 
RůŽENA

Držte je pevně
Vnitřně i zevně
Ještě….ještě…to není
Už máme to… jsou zachráněni
 

LÍZ/DOR/DOK

Člověk by nevěřil kdyby to neviděl

S úctou se skláníme doktore vám
 

OND/ KU

Kde to jsem ?
Kolik je hodin ?
Je už dneska nebo včera ?
Milostpaní vy jste která ?
Žeby Pallas anebo Hera ?
Krásná jste jak málokterá
Zpívající bajadéra
Chtěl bych být navěky s vámi
Denně vášnivě líbat vás
 

RUZ/DDOK

Žádné strachy milé dámy
Ještě omámeni jsou
 

LÍZ/DOR

Ať už tak anebo jinak
Lžou nám s velkou noblesou
 

OND /KU

Já snad puknu já už nemohu
Mě snad odsud odnesou
 

OND/ KU Mějte kouska slitování
 
LÍZ/DOR Sestro co se děje s námi
 
OND/KU Máme jenom jedno přání
 
RUZ/DOK

Žádné strachy milé dámy
Ještě v opojení jsou
Už je mámí už je mámí
To ta magnetická bouře
V níž bez ohně není kouře

A bez kouře není nic
 

OND/KU

Lásko dej mi políbení
Jinak zemřu v okamžení
 

LÍZ/DOR Tebe a líbat ?
 
RUZ/DOK

Ať se děje co se děje
Zachraňte je
Neváhejte
přispěchejte
 

LÍZ/DOR

Náš dvě slušné svádět k flirtu
To nemůžete chtít ani v žertu
Běžte s tímhletím nápadem k čertu
My jsme příkladem věrných žen
Příkladem jsme věrných žen
 

OND/KU/ RUZ/DOKT

Samé kdyby
Pláč a smutek
Plané sliby
A skutek utek
Ženskou letoru tu známe dost
Láska přijde až přejde zlost
 

LÍZ/DOR

Kdo si dovoluje toto
áhy dostane co proto
Měj se na pozoru chlape
Šelma drápe šelma drápe
Má li zlost
 

RUZ/DOKT

Dřív či později se změní
Soupeření v náklonnost
 

OND/KU

Rád bych věděl zda se změní
Soupeření v náklonnost

 

Pokračování - 2. dějství... 


vlastní texty
písně od A do Z
archiv pod lupou

překladatelé
překlady textů
       polské
       anglické
       německé
       italské
       španělské
       chorvatské
      
maďarské
       esperanto
divadelní hry
opera
muzikál
bás

próza
co mě zaujalo

 

domů
mapa webu